Dálniční známka ČR

Časová platnost, včetně jejího vymezení a hmotnostní kategorie vozidel jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 347/2009 Sb. Ceny kupónů jsou upraveny nařízení vlády č. 404/2009 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

Vzory všech kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 483/2009 Sb.

Roční kupón

Cena: 1200 Kč

Kategorie vozidla: do 3,5 tuny včetně

Platnost: od 1.12.2009 do 31.1.2011

Vzor:

DK2010_R

Měsíční kupón

Cena: 350,- Kč

Kategorie vozidla: do 3,5 tuny včetně

Platnost: Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na poslední den tohoto kalendářního měsíce.

Vzor:

DK2010_M

Desetidenní kupón

Cena: 250,- Kč

Kategorie vozidla: do 3,5 tuny včetně

Platnost: Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Vzor:

DK2010_D

Označeno v Česká republika
  • Partner links